Vaandels - Drapeaus

1854 : In de begin periode werden vrijwillige bijdragen verzameld om een vaandel te kunnen betalen. Via aanvulling van een tekort uit de kas werd de eerste drapeau aangeschaft. Opschrift : “Societé d’Harmonie”
 

1895 : Ter gelegeneid van de benoeming tot Ere President schenkt de baron de Rose een nieuw drapeau. Opschrift : "Societe St. Cecile"
 

1959 : Door actie van damessupporters verwerft de “Koninklijke” een vaandel, dat na de St. Caecilia mis op zondag 22 november werd gewijd.
 

1984 : Gemeentelijke herindeling, waardoor gemeente Beek een nieuw gemeentewapen kreeg. Weer werd via damessupporters een nieuw drapeau aangeboden met in de top het nieuwe gemeentewapen
 

1995 : Het succes van de Harmonie bij deelname aan een bondsconcours in oktober 1995 te Kerkrade, was de gelegenheid om een nieuwe drapeau aan te bieden.