Historische data

1838 eerste informatie omtrent de wens tot oprichting van een societeit van Harmonie

1852 op zondag 4 juli 1852 werd het eerste reglement bekrachtigd

1854 benoeming van L.Klinkers tot eerste vaandeldrager

1855 eerste president van Harmonie Pieter Jozef Lemmens overlijdt en wordt opgevolgd door F.Corten, lid van Gedeputeerde Staten

1870 een groote zaal in het huis van weduwe Haagmans wordt gehuurd

1876 nieuwe president G.Corten

1881 nieuwe reglement met liefst 60 artikelen. De werkende leden hebben allen dit document ondertekend.

1882 Harmonie begeleidt de processie naar Sittard

1894 Per brief (in Frans) werd Baron de Rosen in kennis gesteld van de toekenning van eretitel van Ere-President.

1895 Baron de Rosen schenkt vaandel

1898 Teugels t.a.v. repetitiebezoek moeten wat harder worden aangetrokken via o.a. boete bij te laat komen of niet komen. Een boetereglement gaat van kracht worden.

1909 BurgemeesterJos Lemmens viert zijn 25 jarig ambtsjubileum en krijgt door de harmonie een schoorsteengarnituur aangeboden.

1901 Het bestuur telt 13 leden en A.Spee als ere-president (overlijdt op 20 dec. 1910

1910 Na 35 jaar president wenst G.Corten het presidium van de Harmonie neer te leggen en wordt benoemd tot Ere-President. Opvolger wordt Maxime de Coune tot 1913, die opgevolgd wordt door Jos Lemmens

1912 Jubileumjaar Harmonie, bestaat 60 jaar.

1913 Maxime de Coune neemt na twee ontslag, wordt opgevolgd door Jos Lemmens, burgemeester, die in 1924 ontslag neemt (overlijdt in 1926).

1914 De Harmonie krijgt op 12 januari de Koninklijke goedkeuring op de statuten

1917 Burgemeester Jos Lemmens viert op 16 aug. zijn 60 jarig jubelfeest. Hij is reeds vanaf 1857 werkend lid

1922 Voor het eerst wordt er in de notulen melding gemaakt van zilveren jubileum van Muzikanten nl. tubaspeler P.Kerckhoffs en vaandeldrager J.Janssen

1923 Het 70 jarig bestaansfeest wordt gevierd op zondag 19 augustus met een festival waaraan volgens informatie 28 verenigingen deelnamen

1921 Voor het opluisteren van feestelijkheden zoals voetballen, schuttersfeesten, wielrennen en andere gezelschappen zal voortaan 50 gulden worden gevraagd.

1922 Voor het eerst wordt melding gemaakt van de viering van zilveren jubileum van 2 muzikanten, die naast een herinneringsmedaille een gebronsde koperen vaas en een koffieservies kregen

1924 Op zondag 22 juni het jaarlijks zomerconcert, die plaats op een feestweide,

1926 Pastoor Brounts vraagt aan de Harmonie om de eerste Heilige Communie van de kinderen met muziek op te luisteren. Een kerkelijke subsidie vond de Pastoor terecht. Gabriel Corten wordt tot voorzitter gekozen en vervult die functie tot 1941, overlijdt in maart 1941

1927 jubileumjaar (75 jarig bestaan)

1931 Giel Maassen wordt gevraagd de muzikale leiding op zich te nemen en zou die tot 1952 blijven voeren en is daarmee de directie met het grootste aantal dienstjaren.

1941 Dhr.Imkamp, vanaf 1925 bestuurslid, wordt de nieuwe voorzitter.

1942 op 28 jan. Wordt besloten dat de tijden voor het vieren van het 90 jarig bestaan niet erg gunstig zijn.

1944 Donderdag 28 september wordt de eerste vergadering in bevrijd Beek gehouden.

1947 Oprichting Hofkapel o.l.v. Sef Pijpers

1952 Harmonie krijgt het predicaat “Koninklijke” en viert 100 jarig bestaan. Feestcomite biedt een complete uitrusting voor drumband aan.

1953 Eerste succesvolle concours van drumband, genaamd Marijke.Tevens de eerste verschillen tussen Harmonie en drumband.

1954 Er ontstaat een scheuring tussen harmonie en drumband, die zelfstandig verder gaat onder de naam Irene

1954 Deelname aan W.M.C. in Kerkrade, afd. Uitmuntendheid, 1e prijs en Ere prijs.

1955 Op zondag 24 juli 1955 trad het eerste vrouwelijke lid toe tot de harmonie.

1956 Koninklijke Harmonie St.Caecilia organiseert een Bondsconcours

1958 Besloten tot oprichting van een damessupporterclub

1961 Er wordt besloten tot aanschaf voor de eerste keer van nieuwe uniformen.

1962 Tijdens het 100 jarig bestaan worden op 30 april de uniformen aangeboden en het Bestuur kleedde zich nog steeds in jacquet en hoge hoed.

1966 Dhr.Imkamp legt het voorzitterschap neer, na 40 jaar bestuurslid en 25 jaar voorzitter. Tijdens de jaarvergadering wordt voorgesteld een verenigingsblad uit te geven en het eerste exemplaar verschijnt in juli 1965 onder de naam Caeciliavriend, haar huidig naam.

1971 Voor het eerst sprake van een concertreis naar Overath in Duitsland.

1975 Al vrij snel na de nieuwe uniformen in 1962 werd besloten om er gelegenheid van het 125 jarig bestaan nieuwe uniformen aan te schaffen. Ook werden toen 2 schellebomen aangeboden

1977 Opgericht werd de club van honderd, die elk jaar f 100,- zouden afstaan aan harmonie

1979 De huidige statuten werden tijdens de ledenvergadering aangenomen.

1981 Een alarmeringsregeling, in geval van spoedeisende optredens, werd ingesteld.

1982 Nieuwe huishoudelijk reglement

1981 Deelname aan W.M.C. in 1981 (1e prijs, 310 punten), 1985 (1e prijs met wimpel, 311 ½ punt), in

1989 ( 1e prijs, teleurstellend slechts 288 punten) en in 1990 (1e prijs met lof, 330 punten)

1987 Voor het eerste werd een wandeltocht op 25 oktober georganiseerd.