Samenstelling Bestuur

Voorzitter

: -

Penningmeester

: John Bosch

penningmeester@harmoniebeek.nl

Secretaris

: Vivian Vroemen

secretariaat@harmoniebeek.nl

PR+ communicatie 

: Sef Mullens

Harmonie

: Gerard Franssen / Vivian Vroemen

harmonie@harmoniebeek.nl

Ondersteunde functies:

Jeugd en opleidingen 

: Monique Mullens

Drumband

drumband@harmoniebeek.nl

Website

: Ivo Simenon

website@harmoniebeek.nl