Dames supports comite

Geschiedenis
In 1958 werd er een comité gevormd van de dames van de Koninklijke Harmonie.
Het doel van het comité was de Harmonie te gaan steunen. Het Damessupporters-comité was geboren.
Op 10 april 1983 was er een receptie en een huldiging voor het comité dat toen 25 jaar bestond. Een nieuwe groep Damessupporters nam toen het stokje over.

Doel
Het doel van het comité is om de Koninklijke Harmonie in Beek bij zo veel  mogelijk activiteiten en acties te ondersteunen. Dat kan financieel zijn, maar ook door bv. bij feestavonden, concerten en uitvoeringen te helpen.

Samenstelling bestuur
- Anny Simenon (Voorzitster)
- Jeannot Senden (Secretaris)
- Margriet Klomp (Penningmeester)
- Angèle Grouwels
- Thea Clermons

Hoe komt het comite aan middelen
- Er zijn momenteel  335 contributie-betalende leden.
- Een keer per maand op een donderdagavond wordt er in het woonzorgcentrum in Beek een kienavond
  georganiseerd
- Ieder jaar wordt er een dagtocht georganiseerd.
- Tijdens parkconcert en andere evenementen zorgen de damessupporters voor de koffie, vlaai en broodjes.

Contact
Heeft u interesse om lid te worden van de damessupporters of wilt u ons steunen, neem dan contact op met het secretariaat :
                     Jeannot Senden
                     e-mail : dscbeek@gmail.com