Dames supports comite

Geschiedenis
In 1958 werd er een comité gevormd van de dames van de Koninklijke Harmonie.
Het doel van het comité was de Harmonie te gaan steunen. Het Damessupporters-comité was geboren.
Op 10 april 1983 was er een receptie en een huldiging voor het comité dat toen 25 jaar bestond. Een nieuwe groep Damessupporters nam toen het stokje over.

Doel
Het doel van het comité is om de Koninklijke Harmonie in Beek bij zo veel  mogelijk activiteiten en acties te ondersteunen. Dat kan financieel zijn, maar ook door bv. bij feestavonden, concerten en uitvoeringen te helpen.

Samenstelling bestuur
- Anny Simenon (Voorzitster)
- Jeannot Senden (Secretaris)
- Margriet Klomp (Penningmeester)
- Angèle Grouwels
- Thea Clermons

Hoe komt het comite aan middelen
- Er zijn momenteel  335 contributie-betalende leden.
- Een keer per maand op een donderdagavond wordt er in het woonzorgcentrum in Beek een kienavond
  georganiseerd
- Ieder jaar wordt er een dagtocht georganiseerd.
- Tijdens parkconcert en andere evenementen zorgen de damessupporters voor de koffie, vlaai en broodjes.

Contact
Heeft u interesse om lid te worden van de damessupporters of wilt u ons steunen, neem dan contact op met het secretariaat :
                     Jeannot Senden
                     e-mail : dscbeek@gmail.com

 

Kienen

Eens per maand wordt er door het Damessupporters-comité een kienavond georganiseerd in het woonzorgcentrum Franciscus in Beek. Met de opbrengsten van de kienavonden wordt de Koninklijke Harmonie gesponsord.

Tijdens de kienavonden wordt er in een gezellige sfeer gekiend en zijn er leuke prijzen te winnen. Tijdens de pauze is er gratis koffie met een koekje. Kom gerust een keer langs op een van de avonden !
De kienavonden zijn voor iedereen toegankelijk.
De geplande kienavonden kunt u vinden in het onderstaande overzicht.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het kienen, dan kunt u contact opnemen met Anny Simenon
(tel : 046-4376422 of e-mail : dscbeek@gmail.com).